Enduro Tábor Enduro Tábor Enduro Tábor

O spolku

Základním cílem činnosti je sportovní činnostodvětví motorismus, vyvíjenésoutěžíchzávodech, řízených sportovními orgányorganizacemi.

Dále pak rozvíjet dovednost svých členůusilovatjejich výkonnostní růst za účelem využití při sportovních akcích. Ve spolupráciostatními subjekty zabezpečovat sportovní činnost nejen svých členů, ale i sportovní veřejnosti.

Členové klubu mají možnost získat nejen znalostirozvinutí sportovního umění od zkušených členů klubu, ale i materiálnítechnickou podporu pro závody, reprezentacitréning. Klub pořádá sportovní soustředění, zvýhodněné nákupy sportovních potřeb, technickou pomoc při údržbě motocyklůjiné činnosti, aby pomohl svým členůmmotocyklových sportovních aktivitách.

Výše členských příspěvků pro tento rok je stanovena na min 200,- Kč/člena - horní hranice je dobrovolná :-) Uhradit jej můžete do pokladny klubu, složit nebo poslat na účet u RF Tábor, bankovní spojení: č.ú. 6956322001/5500  nebo poslat složenkou. Jako variabilní symbol použijte svoje datum narození bez teček, čárek atd. např. 02031988 (DDMMRRRR).

Žádost o členství ve spolku MOTOKLUB TÁBOR

Přílohy dokumentu